Autoksilla huolehditaan henkilöstön osaamisesta

Haastattelu 29.10.2012, Rain Kallaste, partner, Autoks Finland Oy

Autoks Finland Oy:n osakkaan, Rain Kallasteen mukaan työntekijöiden pitää osata suomea, kun kerran Suomessa ollaan. Kaikki heidän työntekijänsä tulevat Virosta. Hän on myös itse vironkielinen, mutta puhuu erittäin hyvin suomea.  Hän on oppinut sitä TV:stä ja myöhemmin käyttämällä kieltä aktiivisesti.

Kallaste halusi tarjota työntekijöilleen käytännönläheisen kielikurssin, jossa he oppivat arkikieltä. Työntekijöille, tai tuttavallisemmin ”Autoksin pojille”, järjestettiin syksyllä 2012 Learnia Oy:n toimesta LEF-mallin (Learnia’s Experiential Finnish) mukainen kielikurssi, jonka puitteissa he harjoittelivat suomen kielellä toimimista niin opetustilassa, kuin sen ulkopuolellakin.

Osa oppilaista ei kurssia aloitettaessa osannut suomen kieltä käytännössä ollenkaan ja osa oli jo tottunut käyttämään sitä arjessa. Pienehkö ryhmäkoko helpotti tasoerojen huomioimista, joten kaikki oppivat uutta. Myös aloittelijat selviävät tavallisimmista kielenkäyttötilanteista hyvin jo muutaman viikon kurssin jälkeen, koska kurssilla keskityttiin nimenomaan kyseisissä tilanteissa tarvittavaan sanastoon ja keskeisimpiin kielioppiasioihin.

Oppiminen on Autoksissa näkynyt yllättävissä asioissa. Pojat olivat heti kurssin alusta lähtien alkaneet töihin tullessaan tervehtiä toisiaan suomeksi. Kallaste oli myös huomannut, että hänen ei enää tarvitse selittää mitä suomenkielisissä työmääräyksissä lukee. Kurssilla ei käsitelty työmääräyksiä, joten pelkän peruskielitaidon karttuminen on helpottanut myös työntekoa.

Kallaste oli kysynyt pojilta joitain itselleen epäselviä asioita suomen kielestä, joihin pojat olivat osanneet antaa selityksen. Tämä kertoo siitä, että opetus on ollut mielekästä ja käsiteltävät asiat tarkoituksenmukaisia. Kallaste oli erityisen tyytyväinen siihen, että asioita oli harjoiteltu todellisten tilanteiden ja draaman avulla. Tunneilla oli ollut hauskoja ja haastavia yllätyksiä, kuten että opetustila muuttui lääkäriaseman vastaanottotilaksi ja valkotakkinen lääkäri tuli kutsumaan jokaisen vuorollaan juttusille.

Learnia’s Experiential Finnish –kurssi saa jatkoa pienen tauon jälkeen. Kallaste suosittelee Learnian kielikursseja myös muille. Heidän työntekijänsä ovat pitäneet kurssista kovasti ja tavoitteet ovat täyttyneet myös yrityksen näkökulmasta. Yhteistyö yritysten välillä on sujunut moitteettomasti.

Jos tämä tarina innosti sinua, katso avoimet kielikurssimme tai kysy yksityisopetuksestamme

Comments are closed.