Hyvinvointia työyhteisöön

Mitä työhyvinvointi tarkoittaa?

Mistä tietää onko työpaikalla hyvät oltavat vai ei? Mitä asioita voisi parantaa? Onko se kannattavaa? Työhyvinvointi perustuu yhteistyöhön ja koostuu monesta asiasta, kuten voimme sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilta lukea. Työhyvinvointitekijöitä ovat terveys, jaksaminen, turvallisuus, työn hallinta, työilmapiiri ja työn johtaminen. Työterveyslaitoksen mukaan kokonaisvaltainen työhyvinvointi vaikuttaa muun muassa sairauspoissaolojen määrään ja työtehoon, mitä voidaan mitata talouden mittareilla.

Terveydenhuoltoon panostetaan yleensä hyvin, mutta muut asiat jäävät monesti vähemmälle huomiolle. Turvallisuus, työn hallinta ja työilmapiiri ovat asioita, jotka jokainen tulkitsee omasta näkövinkkelistään. Työnjohto voi kuitenkin vaikuttaa paljon työntekijöidensä jaksamiseen luomalla suvaitsevaista työkulttuuria ja huomioimalla työntekijöitään.

 

 

Viestinnällä voi vaikuttaa

Oletko koskaan ajatellut miten paljon viestintä vaikuttaa ajatuksiimme ja tunteisiimme? Jos kollegasi kertoo sinulle hyvän vitsin, jolle naurat makeasti, mielialasi kohoaa ja tuntuu että saat lisää energiaa. Toisaalta, jos et keksi mikä juju vitsissä piilee, mutta naurat silti kohteliaasti, se saattaa lisätä stressitasoasi.

Jotkut ihmiset kokevat päivittäin kyseisiä stressitilanteita. Se voi vaikuttaa myös arvioon oman työn hallinnan tasosta, varsinkin jos tilanteet johtavat  väärinkäsitysten vuoksi virheisiin.  Joskus viestintä on huonoa tai riittämätöntä, mutta nykypäivänä yhä useammin kyseisen tilanteen aiheuttavat erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat keskustelijoiden välillä. Erot ovat monesti hyvin piilossa ja tulevat esille vasta todellisissa ongelmatilanteissa.

Onko sinun työpaikallasi kansainvälisyyttä? Tunnistatko tilanteita omasta työympäristöstäsi? Kansainvälisessä ympäristössä ensimmäinen asia on määrittää yhteinen kieli.  Se voi olla paikallinen kieli, tai jokin muu kieli, jota kaikki osaavat edes kohtuullisesti. Monesti kansainvälisyysasiat jätetäänkin siihen. Virallisen kielen lisäksi myös sosiaalinen kieli on tärkeä. Mitä kieltä teillä puhutaan kahvitauoilla? Onko mukana henkilöitä, jotka eivät voi osallistua keskusteluun, koska eivät ymmärrä keskustelun kulkua?

Kansainvälisessä organisaatiossa (myös asiakkaiden puhuessa eri kieltä, kuin organisaatio sisäisesti) kielikoulutuksella, johon sisällytetään myös kulttuurillisia aspekteja, on suuri merkitys työhyvinvoinnin ja viestinnän onnistumisen kannalta. Kahvitauot ja pienetkin keskustelut asiakkaiden kanssa ovat merkityksellisempiä, kuin moni ajatteleekaan.

Me Learniassa olemme kiinnostuneita organisaatiosi hyvinvoinnista, emme pelkästään kielenhallinnasta. Mikäli ajatuksia heräsi, kysy meiltä lisää tai lue tarina kurssistamme.

 

Comments are closed.