Learnia’s Experiential Finnish 1 -kurssi

Learnia’s Experiential Finnish -kurssi on tarkoitettu ulkomaalaisille, joilla ei ole ollenkaan tai on vain vähän kokemusta Suomen kielen käyttämisestä jokapäiväisessä elämässään. Opiskelija voi olla kieliopissa aloittelija, tai osata sitä jo paljon, mutta ei tiedä miten käyttäisi sitä puhuessaan. Opiskelija oppii peruskommunikaatiotaitoja käyttäen jokapäiväistä sanastoa. Opiskelija oppii suomalaista kulttuuria ja tapoja aidoissa kommunikaatiotilanteissa. Aloitustaso suullisessa kommunikoinnissa on A1 tai A2 ja tavoitteena on vahvistaa saavutettua tasoa tai päästä yksi taso ylemmäs (ymmärrys ja puhe). (Tarkista tasosi: kielitaitotasot)

Kurssi koostuu 24 opetustunnista (á 45 min) ja kurssin kesto on 6 viikkoa. Kurssi sisältää useita aktiviteetteja. Viimeisellä viikolla kerrataan aiemmin opittua (kielioppi ja keskustelu).

Kurssi koostuu:

 • Taitoarviointi
 • Kielioppitunnit (käytännölliset säännöt)
 • Keskustelutunnit (vaihtuva paikka)
 • Yksilölliset kommentit kotitehtävistä (oppituntien ulkopuolella)
 • Pyydettäessä kurssitodistus taitoarvioinnilla

Kurssin etuja ovat:

 • Motivoiva oppimisympäristö
 • Erilaisten ihmisten kuuntelemaan oppiminen (kaksi opettajaa + ulkopuoliset)
 • Oppimisaktiviteetteja (toimintaoppiminen, kokemuksellinen oppiminen)
 • Viihtyisä opetustila
 • Ei tarvetta kirjan ostoon
 • Ei paperipinojen kantamista
 • Kommunikointi aidoissa tilanteissa
 • Keskittyminen enemmän laatuun, kuin määrään
 • Yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen
 • Erilaisten ihmisten tapaaminen
 • Suomalaisen kulttuurin ja tapojen oppiminen
Kurssin järjestämispaikka ilmoitetaan ennen kurssin alkua. Kielioppitunnit pidetään internetissä ja keskustelutunnit vaihtuvissa sijainneissa ilmoitetun kurssipaikan läheisyydessä. Aikataulu ja  tapaamispaikat sovitaan opettajan kanssa.

 

Comments are closed.