Learnia’s Experiential Finnish 2 -kurssi

Learnia’s Experiential Finnish Talk 2 -kurssi on tarkoitettu ulkomaalaisille, jotka osaavat jo paljon suomen kieltä, mutta haluavat hioa taitojaan. Opiskelijalta saattaa puuttua joitain perusasioita puheestaan, tai/ja hän haluaa oppia uusia tapoja ilmaista itseään suomeksi. Kurssin aloitustaso suullisessa kommunikaatiossa on A2 tai B1 (Tarkista tasosi: kielitaitotasot) ja tavoitteena on vahvistaa sitä, tai saavuttaa seuraava taso.

Learnia’s Experiential Finnish Talk 2 -kurssin opiskelija saa varmuutta kommunikointiinsa harjoittelemalla eri aikamuotojen (kuten menneet aikamuodot) käyttämistä ja kiinnittämällä huomiota ääntämiseen.  Hän kehittyy erityisesti alueilla, jotka ovat hänelle vaikeita, kerraten tai oppien kielioppia ja soveltaen sitä puhumiseen. Hän oppii myös uutta sanastoa. Lisäksi opiskelija syventää myös suomalaisen kulttuurin ja tapojen tuntemustaan todellisissa kommunikointitilanteissa.  Tunneilla on erilaisia ko. aiheisiin pohjautuvia aktiviteetteja.

Kurssi koostuu 24 lähiopetustunnista (á 45 min) ja kurssin kesto on 6 viikkoa. Kurssi sisältää useita aktiviteetteja. Maksimimäärä oppilaita on 8.

Kurssi koostuu:

 • Taitoarviointi
 • Kielioppitunnit (käytännölliset säännöt)
 • Keskustelutunnit (vaihtuva paikka)
 • Yksilölliset kommentit kotitehtävistä (oppituntien ulkopuolella)
 • Pyydettäessä kurssitodistus taitoarvioinnilla

Kurssin etuja ovat:

 • Motivoiva oppimisympäristö
 • Erilaisten ihmisten kuuntelemaan oppiminen (kaksi opettajaa + ulkopuoliset)
 • Oppimisaktiviteetteja (toimintaoppiminenkokemuksellinen oppiminen)
 • Viihtyisä opetustila
 • Ei tarvetta kirjan ostoon
 • Ei paperipinojen kantamista
 • Kommunikointi aidoissa tilanteissa
 • Keskittyminen enemmän laatuun, kuin määrään
 • Yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen
 • Erilaisten ihmisten tapaaminen
 • Kulttuuritietämyksen syventäminen
Kurssin järjestämispaikka ilmoitetaan ennen kurssin alkua. Osa tunneista pidetään vaihtuvissa sijainneissa kurssipaikan läheisyydessä. Aikataulu ja  tapaamispaikat sovitaan opettajan kanssa.

 

Comments are closed.