Learnia’s Experiential Finnish Talk 2 -kurssi

Learnia’s Experiential Finnish Talk 2 -kurssi on tarkoitettu ulkomaalaisille, joilla on melko hyvät  perustaidot suomen kielessä, mutta haluavat hioa taitojaan. Opiskelijalla täytyy olla kokemusta suomen kielen käyttämisestä todellisissa tilanteissa.  Learnia’s Experiential Finnish Talk 2 -kurssin opiskelija saa varmuutta kommunikointiinsa harjoittelemalla eri aikamuotojen käyttämistä ja kiinnittämällä huomiota ääntämiseen.  Hän kehittyy erityisesti alueilla, jotka ovat hänelle vaikeita, sekä oppii uutta sanastoa.

Opiskelija syventää myös suomalaisen kulttuurin ja tapojen tuntemustaan todellisissa kommunikointitilanteissa. Aloitustaso suullisessa kommunikaatiossa on A2 tai B1 (Tarkista tasosi: kielitaitotasot) ja tavoitteena on vahvistaa sitä, tai saavuttaa seuraava taso. Jokaisella tunnilla on eri aihe. Aiheet kerrotaan etukäteen, jotta opiskelijat voivat valmistautua niihin opiskelemalla sanastoa itsenäisesti. Tunneilla on erilaisia ko. aiheisiin pohjautuvia aktiviteetteja.

Kurssi koostuu 12 oppitunnista (á 45 min), joita pidetään kerran viikossa 6 viikon ajan. Maksimimäärä oppilaita on 8.

Kurssi koostuu:

 • Taitoarviointi
 • Itseopiskelumateriaali
 • Keskustelutunnit
 • Pyydettäessä kurssitodistus taitoarvioinnilla

Kurssin etuja ovat:

 • Motivoiva oppimisympäristö
 • Tottuminen kommunikointiin erilaisissa (todellisissa) tilanteissa
 • Käytännönläheisiä aiheita (esim. uutisten kuunteleminen/lukeminen, lomakkeiden täyttäminen yms.)
 • Oppiminen perustuu aktiviteetteihin
 • Viihtyisä opetustila (osittain vaihtuva sijainti)
 • Ohjeet saatavilla sähköisesti
 • Keskittyminen enemmän laatuun, kuin määrään
 • Henkilökohtaiset tarpeet otettu huomioon
 • Erilaisten ihmisten tapaaminen
 • Kulttuuritietämyksen syventäminen
Kurssi järjestetään vaihtuvissa sijainneissa. Aikataulu ja  tapaamispaikat sovitaan opettajan kanssa.

 

Comments are closed.