Suomen kielen opiskelusta hyötyä työssä ja elämässä

Työllistätkö maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä? Haluaisitko kannustinta sille, että he jäävät teille? Rohkaise heitä oppimaan suomea! Heidän viihtyvyytensä paranee sekä työpaikalla että sen ulkopuolella.

Suomessa usein ajatellaan että englanti on parempi työkieli, koska näin sekä suomalaiset että ulkomaalaiset viihtyvät ja toimistoviestintä sujuu paremmin. Vaikka se helpottaa kaikkia alussa, ajan mittaan siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Jollei enemmistö työntekijöistä puhu englantia äidinkielenään, todennäköisesti työntekijöidenne, myös suomalaisten, viestintä tapahtuu vieraalla kielellä. Rohkaisemalla ulkomaalaisia työntekijöitä oppimaan ja harjoittelemaan suomea luodaan yhteinen kieli ja eliminoidaan mahdollisia väärinkäsityksiä. Lisäksi ulkomaalaisille työntekijöille annetaan mahdollisuus kokea kuuluvansa joukkoon ja osallistua muihinkin kuin työhön liittyviin keskusteluihin.

Ulkomaalaiset hyötyvät suomen kielen opiskelusta myös henkilökohtaisesti. Heidän on helpompi elää suomalaisen kulttuurin keskellä, katsoa elokuvia ja lukea kirjoja tai uutisia, ja sillä tavalla olla osa yhteiskuntaa. Kun tuntee kuuluvansa työyhteisöön, todennäköisemmin haluaa jäädä sekä uuteen maahan että työpaikkaan.

Jos työpaikallanne puhutaan pääasiassa englantia, kannusta suomenkin kielen puhumiseen ja anna työntekijöille mahdollisuus osallistua kielikoulutukseen. Siten hekin huomaavat kuinka tärkeää on osata suomea.

Comments are closed.