Servisole investoi henkilöresursseihin

Haastattelu 19.2.2013, Tiina Karjalainen, Servisole Oy Siivouspalvelut

Servisole Oy Siivouspalvelut on valtakunnallisesti toimiva puhtauspalveluita tarjoava yritys. Palvelu- ja koulutuspäällikkö Tiina Karjalaisen mukaan heillä pidetään huolta henkilöstön monipuolisesta kouluttamisesta. Karjalainen sanoo, että kouluttaminen maksaa itsensä takaisin osaavan ja motivoituneen henkilökunnan työn tulosten kautta. Muiden koulutusten lisäksi he järjestävät pari kertaa vuodessa tiimipalavereja, joissa tietopuolisen sisällön lisäksi hemmotellaan työntekijöitä.

Yrityksessä aloitettiin tammikuussa suomen kielen koulutus Learnian järjestämänä. Toive koulutuksen järjestämisestä oli tullut kansainvälisiltä työntekijöiltä. Pyyntö oli todettu aiheelliseksi, koska Servisolelle on erittäin tärkeää, että viestintä asiakaskohteissa sujuu. Kommunikaatiotaidoilla vältetään monta virhettä. Esimiehet, Karjalainen mukaan lukien,  puhuvat monia kieliä, mutta se ei ole riittävää. Myös tuotantopuolen ihmiset joutuvat viestimään, sekä oman organisaationsa sisällä, että asiakkaiden kanssa, jolloin suomen kielen ja viestintäkulttuurin tuntemus ovat avainasemassa.

Kevään kielikoulutuksen tavoitteena on, että myös ne, jotka eivät vielä juurikaan käytä suomen kieltä, oppivat puhumaan suomea auttavasti, ymmärtäen alan termistöä ja asiakkaiden toiveita. Eräs asia, jota Karjalainen painottaa on, että työntekijöiden pitäisi oppia sanomaan, jos eivät ymmärrä viestiä. Tämä on asia, joka ei liity pelkästään kieleen, vaan myös kulttuuriin. Learniassa tiedostetaan viestinnän kulttuurisidonnaisuus ja moniulotteisuus, joten koulutusten suunnittelun lähtökohtana ovatkin aina todelliset viestintätilanteet. Oppijoita haastetaan koko ajan, esimerkiksi roolileikkien avulla. Kielitaitoa käydään välillä harjoittelemassa myös opetustilan ulkopuolella, jolloin kielen yhteys reaalimaailmaan konkretisoituu.

Kevään koulutuksessa ensimmäinen harjoitus opetustilan ulkopuolella tehtiin oman toimiston väen kanssa. Tehtävänä oli mennä tutustumaan yhteen ihmiseen. Tehtävä jännitti kurssilaisia kovasti, mutta kaikki selvisivät haasteesta, ja olivat jälkeenpäin ylpeitä onnistumisistaan. Tehtävän läpikäynnin yhteydessä he pyysivät lisää vastaavia harjoituksia. Tehtävä oli hauska myös toimistohenkilökunnan näkökulmasta. Eräs kommentti käytävällä: ”Ihanaa, kun he olivat niin täpinöissään!”

Karjalainen on huomioinut, että kurssilaiset ovat aina iloisia tunneilta lähtiessään. Myös tuntien aikana opetustilasta kuuluu naurua. Oppimistuloksia voidaan arvioida kunnolla vasta myöhemmin. Karjalainen on tyytyväinen yhteydenpitoon Learnian kanssa. Esimerkiksi muutostilanteissa viestit ovat kulkeneet erittäin hyvin kumpaankin suuntaan.

Comments are closed.