Hyvä yhteistyö alkaa yhteisellä reissulla

Hyvä meininki työpaikalla on tärkeä asia. Hyvässä työporukassa työ sujuu paremmin ja saadaan aikaan merkittävämpiä tuloksia. Kevään tullessa aletaan ajatella millaisia kevät- ja kesätapahtumia järjestettäisiin, jotta työntekijöillä olisi parempi yhteishenki ja he työskentelisivät yhdessä tehokkaammin.

Jokapäiväisessä työelämässä työkaverin inhimillinen puoli yleensä unohtuu. Katsomme toisiamme työntekijöinä ja pomoina, työkavereina tai kilpailijoina, emmekä ajattele, että voisimme oppia toisiltamme myös muita kuin työasioita. Myös yhteistyö sujuu tunnetusti paremmin tuttujen, kuin vieraiden ihmisten kanssa. Yleensä se ensimmäinen askel työsuhteen rajan ylittämiseen on vaikeinta. Hyvä pomo pitää sen mielessä ja auttaa työntekijöitään tutustumaan toisiinsa.

Yhteisen reissun tarkoituksena on kehittää työporukan keskinäisiä suhteita. Reissun pitää sisältää toimintaa, jonka kautta työntekijät oppivat toisistaan ja kehittävät luottamustaan. Jos yrityksessä on ulkomaalaisia, kannattaa ottaa sekin huomioon ja antaa kaikille mahdollisuus tutustua työpaikassa oleviin erilaisiin kulttuureihin. Reissu on myös hyvä tilaisuus ulkomaalaisille oppia suomea rennossa tilanteessa. Erilaiset tutustumisleikit voivat auttaa ulkomaalaisia tutustumaan suomen kieleen ja harjoittelemaan sitä. Siitähän varmasti tulee hyötyä koko yritykselle, jos ulkomaalaistyöntekijät tuntevat kuuluvansa joukkoon ja myös sisäinen viestintä sujuu paremmin.

Yhteisellä reissulla henkilöstöllä on aikaa tutustua toisiinsa, keskustella yhteisistä päämääristä, mutta myös ottaa rennosti ja pitää hauskaa. Matkaa suunniteltaessa ei saa unohtaa että sen tarkoituksena on vahvistaa yrityksen hyvää imagoa ja sitouttaa työntekijöitä. Learnia auttaa mielellään teitä järjestämään tapahtumia yrityksessänne, varsinkin jos ilmapiiri on kansainvälinen ja haluatte kaikkien ymmärtävän sen rikkautta paremmin. Ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä ja kertokaa tarpeistanne!

 

Comments are closed.